Povrat PDV na kupovinu hrane i oprema za bebu

Po stupanju na snagu, 01.01.2013. godine, i zvanično je usvojen zakon o povraćaju PDV na kupovinu opreme i hrane za bebe.
Ukoliko želite da ostvarite vaše pravo na povrat novca prilikom kupovine bebi opreme u obavezi ste da ispunite određene uslove
u okviru propisanih rokova.

Bebolino.rs će se potruditi da vam izađe u susret i pomogne kako biste se informisali i upoznali sa stečenim pravima ali i
obavezama i olakša da prođete kroz ovu proceduru.

Da biste podneli zahtev za refundaciju uplaćenih sredstava, potrebno je da u filijali poreske uprave popunite i podnesete zahtev
za povraćaj PDV. Uz podneti zahtev biće vam potrebni i fiskalni isečci koje ćete morati da priložite na uvid na licu mesta.

Ispunjavanje uslova za povraćaj novca

Prava na kupljenu bebi opremu ostvaruju svi roditelji koji ispunjavaju sleća tri uslova:

 • dete nije starije od 2 godine
 • ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 1.012.766 dinara godišnje
 • ne poseduju nekretninu čija vrednost prelazi 24.600.000 miliona dinara (približno oko 200.000 evra)

koliko novca je moguće povratiti

Iznos je moguće povratiti samo tokom prve i druge godine starosti deteta s tim da je tokom druge godine moguće povratiti
smanjeni iznos. Vrednost ukupnog koji stičete pravo da povratite ukupno iznosi: 73.847 dinara.

 • tokom prve godine života bebe u mogućnosti ste da povratite iznos od 42.198 dinara
 • tokom druge godine starosti deteta stičete pravo da povratite dodatnih 31.648 dinara
Napomena: 2015. godina 2016. godina
Godišnji ukupni neto
prihodi oba roditelja
997.779 dinara 1.012.766 dinara
Stečena prava za refundaciju
sredstava tokom prve godine
41.574 dinara 42.198 dinara
Stečena prava za refundaciju
sredstava tokom druge godine
31.141 dinara 31.648 dinara
Ukupna stečena prava na refundaciju
PDV na kupljenu bebi hranu i opremu
72.746 dinara 73.847 dinara

Vrsta opreme za bebe za koju možete povratiti PDV

 • mleko za novorođenčad
 • kašice
 • pelene
 • bebi kolica
 • auto sedište
 • stolica za hranjenje

Rokovi za podnošenje prijave

Prijave za povrat PDV je moguće podneti u mestu prebivališta i to u za to unapred predviđenim rokom

 • od 01. pa sve do 15. februara tekuće godine
 • ili od 01. sve do 15 jula tekuće godine

Rok za podnošenje zahteva je prekluzivan, što znači da zahtev za refundaciju može da se podnese samo u zakonski propisanim rokovima.

Šta je sve potrebno od dokumenata

Prilikom podnošenja zahteva poreskoj upravi nije vam potrebna nikakva dodatna dokumentacija, sve što je potrebno jeste JMBG deteta,
supružnika i sopstveni JMBG broj iz kojeg mogu da se dobiju sve neophodne informacije o visini neto prihoda oba roditelja, roditeljstvu i
podaci o državljanstvu.

Zahtev za refundaciju PDV podnosi se putem obrasca RFNB, odnosno zahteva kupca bebi hrane i opreme za refundaciju PDV organizacionoj
jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Prilikom podnošenja RFNB obrasca pisanim putem, takođe je potrebno staviti na uvid fotokopije fiskalnih isečaka kao i spisak brojeva
fiskalnih isečaka. Žiro račun koji je naveden na obrascu služi da se izvrši refundacija novca.

Zvanični dokument poreske uprave u elektronskom formatu možete da pogledate ovde.