Prilikom preuzimanja pošiljke kupac je dužan da u prisustvu kurira, vizuelno proveri svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja
u obliku pocepanih delova ili nagnječenja (oštećenja prilikom transporta), pošiljku ne bi trebalo da bude preuzeta.

Ukoliko je prilikom prijema pošiljke i nakon otvaranja kutije ustanovljeno:

 

  • Da ste dobili proizvod koji niste poručili, a nalazi se na računu
  • Da ste dobili proizvod koji niste poručili, a ne nalazi se na računu
  • Da niste dobili proizvod koji ste poručili, a nalazi se na računu
  • Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja
  • Da ste dobli proizvod koji je oštećen
  • Da ste dobili proizvod koji ne radi
  • Da ste dobili proizvod koji podleže garanciji bez garantnog lista

 

Kupac je u obavezi da nas obavesti o neispravnosti pošiljke 24h od prijema oštećene pošiljke putem e-maila. Nastali problem će biti rešen
u najkraćem mogućem roku.

Roba sa defektom

U slučaju kada dostavljeni proizvodi dospeju do kupca sa defektima koji su nastali prilikom transporta, sve troškove zamene proizvoda
snosi prodavnica Bebolino. Potrebno je da kupac vrati proizvod u originalnom pakovanju sa računom i svim dodatnim uputstvima koje
se mogu nalaziti u fabričkom pakovanju proizvoda.

Ukoliko je defekt i oštećenje proizvoda nastalo prilikom nesavesnog rukovanja istim, reklamacija neće biti prihvaćena.

Proizvodi sa garantnim listom (garancijom)

Ukoliko se defekti i oštećenja proizvoda pojave nakon određenog vremenskog perioda u garantnom roku, potrebno je da kupac kontaktira
zvanični servis koji je naznačen na garantnom listu proizvoda.

Garanciju i račun proizvoda kupac je dužan da čuva tokom garantnog perioda kako bi ostvario prava na servis ili zamenu oštećenog proizvoda.
Granacija ne važi u slučaju da je šteta nastala neodgovarajućim i nepravilnim rukovanjem.

Ukoliko želite da uputite žalbu na neki proizvod, a nije nijedna od već navedenih, molimo vas da nas putem e-maila obavestite o tome.
Prodavnica Bebolino će vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure – a najkasnije u okviru od osam radnih dana, popraviti
pokvareni uređaj, zameniti ga novim ili izvršiti povraćaj novca.

Email adresa za reklamacije: reklamacije@bebolino.rs

 

S poštovanjem,
Prodavnica Bebolino
Bebolino Shop